Galerie:
lun - Dum: 10:00 - 22:00
Auchan:
lun - Dum: 08:00 - 22:00
Noutati

Regulamentul oficial al Tombolei “Gravity Room”

Regulamentul oficial al Tombolei “Gravity Room”

Regulamentul oficial al Tombolei  “Gravity Room”

organizat in Militari Shopping, Bucuresti

 

Tombola „Gravity Room” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Tombola.

I. Organizator

Organizatorul tombolei este LAND DEVELOPMENT PROIECT SRL, o societate constituita conform legilor din Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5336/2001, Cod Unic de Inregistrare RO13923725, avand sediul social in Bd Iuliu Maniu 560A, Auchan Mall, etaj 1, sector 6, Bucuresti, Romania, avand contul bancar nr IBAN RO20CITI 0000 0007 2458 1005, deschis la Citibank Europe, sucursala Romania, reprezentata legal de dl. Asi Kahana, in calitate de Administrator.

II. Locul si durata Tombolei

 1. Tombola va fi organizata in Galeria centrului comercial Militari Shopping din Bulevardul Iuliu Maniu nr. 546-560, Sector 6, Bucuresti.
 1. Tombola se desfasoara in perioada 26 Aprilie – 15 Mai 2018, interval orar: Luni-Vineri: 15:00-20:00 si Sambata-Duminica: 11:00-16:00.

III. Premiul Tombolei:

 • Premiul consta intr-un Sejur de 3 nopti cazare intr-un apartament, pentru o familie formata din 2 adulti si 0-3 copii (cu varsta de maxim 14 ani) la Club Vila Bran, Judetul Brasov, Romania, in perioada 31 mai – 3 iunie 2018. Premiul include cazare pentru 3 nopti la Club Vila Bran + decont combustibil (Bucuresti-Bran, dus-intors) + voucher consumatie in cadrul Club Vila Bran.
 • Castigatorii acestui premiu nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.
 • Premiul este nominal si nu este transmisibil de la o persoana la alta.
 • Valoarea totala a premiilor: 2770 lei   (tva inclus)

IV. Conditii de participare

 1. Tombola se adreseaza tuturor persoanelor  fizice, cetateni romani, cu varsta minim 18 ani, cu domiciliul/resedinta in Romania, ce accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si completeaza corect si complet toate datele din talonul de inscriere la tombola.
 2. Nu pot participa la aceasta Tombola angajatii, asociatii/actionarii, administratorii societatii Atrium Romania Real Estate Management SRL, ai societatii Land Development Proiect SRL care administreaza centrul comercial Militari Shopping si ai societatii Smart Point Concept SRL sau orice rude de gradul intai si doi ale acestora.
 3. Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia sau materialele filmate cu participantii si castigatorii Tombolei.
 4. In cazul in care un castigator va fi o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui sau reprezentantului legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii date cu incuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea incapabilului la prezentul Tombola.

V. Modul de desfasurare al Tombolei “ Gravity Room”

 1. In perioada 26 Aprilie – 15 Mai 2018, in Galeria centrului comercial Militari Shopping, in intervalul orar 15:00-20:00 de luni pana vineri si 11:00-16:00 sambata si duminica, va fi delimitat un spatiu special amenajat pentru Campanie, o camera ce poarta denumirea de „Gravity Room”, in cadrul careia invitam vizitatorii sa se fotografieze si sa primeasca fotografia printata.
 2. Fiecare vizitator care participa la „Gravity Room” si care prezinta un bon de cumparaturi de minim 50 LEI din perioada campaniei, de la oricare dintre magazinele si restaurantele centrului comercial Militari Shopping, va primi un talon de inscriere la Tombola Campaniei.
 3. Un vizitator se poate inscrie in Tombola Campaniei o singura data pe zi, la fiecare inscriere folosind un alt bon de cumparaturi.
 4. Bonurile fiscale vor fi marcate de catre reprezentantul organizatorului, pentru a nu putea fi folosite de 2 ori.
 5. Pentru a se inscrie in Tombola, Participantii trebuie sa isi completeze datele personale complet si corect pe talonul de inscriere si sa introduca talonul in Urna Campaniei pana pe 15 mai, ora 20:00.
 6. Taloanele care nu sunt completate corect si complet, vor fi invalidate in cadrul extragerii.
 7. Prin inscrierea la Tombola, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la acest Tombola implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
 8. Organizatorii isi rezerva dreptul de a retrage un premiu acordat in cazul in care exista suspiciunea de frauda a regulamentului.
 9. Extragerea talonului castigator din urna campaniei, alaturi de inca 5 taloane de rezerva, va avea loc in data de 16 Mai 2018.
 10. Castigatorul va fi contactat in ziua extragerii.
 11. In cazul in care castigatorul nu raspunde la telefon/email in cel mult 24 ore, organizatorul va contacta una dintre rezerve, in ordinea in care au fost extrase, pana in momentul in care una dintre persoanele extrase poate fi validata ca si castigatoare.
 12. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din motiv de indisponibilitate in perioada acordata sau din oricare alt motiv, organizatorul va contacta una dintre rezerve.
 13. Perioada sejurului este stabilita de catre organizator si nu poate fi schimbata.
 14. In cazul in care niciuna dintre persoanele extrase nu pot fi validate, premiul ramane in proprietatea organizatorului.

VI. Responsabilitate

 1. Organizatorul Tombolei nu va avea nici o raspundere derivand din si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra datelor inscrise de participanti in Campanie.
 2. Prezentul Regulament reprezinta un set de conditii minimale pe care participantii la Tombola trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Participantii la aceasta Tombola se angajeaza sa respecte regulile din prezentul Regulament.
 3. De asemenea, prin inscrierea laTombola , participantii declara ca au luat cunostinta de continutul prezentului regulament si sunt de acord cu acesta. Regulamentul va fi disponibil in centrul comercial Militari Shopping, pe website-ul: http://www.militari-shopping.ro/ si la birourile administrative Militari Shopping.

VII. Protectia datelor personale

 1. Prin participarea la Tombola si completarea datelor personale in talonul de participare, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate in baza de date a Organizatorului; Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Tombola, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmanarea premiilor castigatorilor. Organizatorul poate trimite comunicari comerciale in scopuri de promovare, publicitate, informari privind concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate catre participantii care au acceptat in mod expres prin intermediul talonului de participare, pe numarul de telefon si/sau pe adresa de email indicate in talonul de participare. Participarea la campanie nu este conditionata de acest accept din partea participantilor. Participantii care si-au dat acceptul in acest sens pot renunta oricand la a primi comunicari comerciale, exprimand optiunea de renuntare in mod gratuit prin intermediul website-ul Organizatorului http://www.militari-shopping.ro/contact, urmand procedura de renuntare din mesajele transmise sau adresand Organizatorul o solicitare scrisa in acest sens.
 2. Organizatorul este autorizat drept operator de date cu caracter personal conform autorizatiei numarul 11129 emisa de catre ANSPDCP si se obliga ca datele personale colectate sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
 3. Participantilor la Tombola le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Land Development Proiect SRL, Bd. Iuliu Maniu, nr 560A, sector 6, Bucuresti, Romania:
 4. dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
 5. dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
 6. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 7. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 8. notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 9. dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
 10. In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 11. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.
 12. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa fie facute publice de catre Organizator pe termen nedeterminat. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta promotie nu va fi de natura a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului.

VIII. Dispozitii finale

 1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catrecastigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta naturain legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 2. Prin inscrierea la Tombola, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
 3. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
 4. In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea tombola sau a campaniei.
 5. Regulamentul de participare/desfasurare al Tombolei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in incinta galeriei comerciale Militari Shopping, din B-dul Iuliu Maniu nr. 560A, sector 6, RO-061129, pe website- ul: http://www.militari-shopping.ro/ , pe facebook.com/militarishopping/ si la birourile administrative din incinta Militari Shopping.
 6. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
 7. Prezentul regulament este guvernat de legile materiale si procedurale din Romania. Orice dispute sau neintelegeri legate de prezentul vor fi solutionate amiabil. In cazul in care o solutie amiabila nu este agreataintr-un interval de timp rezonabil, vor deveni competente instantele de judecata.
 8. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

SC LAND DEVELOPMENT PROIECT SRL

Asi Kahana

Administrator

Data adaugarii: 26 aprilie 2018