Galerie:
lun - Dum: 10:00 - 22:00
Auchan:
lun - Dum: 08:00 - 22:00
Noutati

Regulamentul oficial al Tombolei “Love Love Love”

Regulamentul oficial al Tombolei “Love Love Love”

Regulamentul oficial al Tombolei  “Love Love Love” organizat in Militari Shopping, Bucuresti

 Tombola  „Love Love Love” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Tombola.

Organizator

Organizatorul Tombolei este SC LAND DEVELOPMENT PROIECT SRL, o societate constituita conform legilor din Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5336/2001, Cod Unic de Inregistrare RO13923725, avand sediul social in Bd Iuliu Maniu 560A, Auchan Mall, etaj 1, sector 6, Bucuresti, Romania, avand contul bancar nr IBAN RO20CITI 0000 0007 2458 1005, deschis la Citibank Europe, sucursala Romania, reprezentata legal de dl. Asi Kahana,in calitate de Administrator.

Locul si durata Tombolei

 1. Tombola va fi organizata in Galeria Militari Shopping din Bulevardul Iuliu Maniu 546-560, Sector 6, Bucuresti.

 

 1. Tombola se desfasoara in perioada 14-25 februarie 2018.

Premiul Campaniei:

 • Premiul consta in: Un city break pentru 2 persoane in Florenta, Italia (2 persoane zbor dus-intors+cazare 2 nopti la hotel 4 stele, Florenta, Italia).
 • Castigatorii acestor premii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.
 • Premiul este nominal si nu este transmisibil de la o persoana la alta.
 • Perioada city break-ului va fi stabilita de comun acord intre castigator si organizator, in perioada martie-aprilie 2018.

 

 • Valoarea totala a premiului:  2300  lei (tva inclus)

 Conditii de participare

 1. Tombola se adresează tuturor persoanelor  fizice, cetateni romani, cu varsta minim 18 ani, cu domiciliul/resedinta in Romania, ce accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
 2. Nu pot participa la aceasta Tombola angajatii, asociatii/actionarii, administratorii societatii Atrium Romania Real Estate Management SRL, a societatii Land Development Proiect SRL si a societatii Smart Point Concept SRL sau orice rude de gradul intai si doi ale acestora.
 3. Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia sau materialele filmate cu participantii si castigatorii Tombolei.
 4. In cazul in care un castigator va fi o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui sau reprezentantului legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii date cu incuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea incapabilului la prezenta Tombola.
 5. Modul de desfasurare al Tombolei “ Love Love Love
 6. In perioada 14-25 februarie 2018, la standul info din galeria centrului comercial Militari Shopping, va fi amplasata Urna Campaniei si taloanele de inscriere la Tombola.
 7. Pentru a se inscrie la Tombola, Participantii trebuie sa isi completeze datele personale complet si corect pe talonul de inscriere, sa confirme prin bifarea casuteti faptul ca au citit si inteles prezentul regulament si sa introduca talonul in Urna Campaniei.
 8. Taloanele care nu sunt completate complet sau corect, vor fi invalidate.
 9. O persoana se poate inscrie in tombola o singura data in toata perioada campaniei.
 10. Prin inscrierea la Tombola, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la acest Tombola implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
 11. Organizatorii isi rezerva dreptul de a retrage un premiu acordat in cazul in care exista suspiciunea de frauda a regulamentului.
 12. Extragerea din Urna Campaniei a talonului castigator, alaturi de cele 5 taloane de rezerva, va avea loc in data de 26 februarie 2018.
 13. Castigatorul va fi contactat in urmatoarele 3 zile lucratoare la numarul de telefon inscris in talonul de participare.
 14. In cazul in care castigatorul nu raspunde la telefon in acest interval si/sau numarul de telefon nu este corect sau valid, organizatorul va contacta una dintre rezerve, in ordinea in care au fost extrase, pana in momentul in care una dintre persoanele extrase poate fi validata.
 15. In cazul in care niciuna dintre persoanele extrase nu pot fi validate, premiul ramane in proprietatea organizatorului.

Responsabilitate

 1. Organizatorul Tombolei nu va avea nici o raspundere derivand din si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra datelor inscrise de participanti in Campanie.
 2. Prezentul Regulament reprezinta un set de conditii minimale pe care participantii la Tombola trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Participantii la aceasta Tombola se angajeaza sa respecte regulile din prezentul Regulament.
 3. De asemenea, prin inscrierea laTombola , participantii declara ca au luat cunostinta de continutul prezentului regulament si sunt de acord cu acesta. Regulamentul va fi disponibil la standul info din galeria centrului comercial Militari Shopping, pe website-ul: militari-shopping.ro si la birourile administrative Militari Shopping.

Protectia datelor personale

 1. Prin participarea la Tombola şi completarea datelor personale în talonul de participare, participanții îşi exprimă acordul ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate in baza de date a Organizatorului; Scopurile constituirii bazei de date sunt: înregistrarea in Tombolă, identificarea si înregistrarea

câștigătorilor, înmânarea premiilor câștigătorilor.

 1. Organizatorul este autorizat drept operator de date cu caracter personal conform autorizatiei numarul 11129 emisa de catre ANSPDCP si se obliga ca datele personale colectate sa nu fie difuzate catre terti, cu excepţia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
 2. Participantilor la Tombola le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Land Development Proiect SRL, Bd. Iuliu Maniu, nr 560A, sector 6, Bucuresti, Romania:
  1. dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
  2. dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
   1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
   2. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 • notificarea catreterte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricareioperatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 1. dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
 1. In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 2. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.
 3. Prin participarea la Tombola, participantii sunt de acord ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa fie facute publice de catre Organizator pe termen nedeterminat. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta promotie nu va fi de natura a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului.

Dispozitii finale

 1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 2. Prin inscrierea la Tombola, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
 3. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
 4. In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea Tombolei sau a campaniei.
 5. Regulamentul de participare/desfasurare al Tombolei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la standul info din galeria centrului comercial Militari Shopping, din B-dul Iuliu Maniu nr. 560A, sector 6, RO-061129, pe website- ul: militari-shopping.ro  si la birourile administrative Militari Shopping.
 6. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
 7. Prezentul regulament este guvernat de legile materiale si procedurale din Romania. Orice dispute sau neintelegeri legate de prezentul vor fi solutionate amiabil. In cazul in care o solutie amiabila nu este agreataintr-un interval de timp rezonabil, vor deveni competente instantele de judecata.
 8. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
 9. Acesta Campanie nu este sponsorizata sau administrata, si nici nu poate fi asociat in nici un fel cu Facebook.

 

SC LAND DEVELOPMENT PROIECT SRL

Asi Kahana

Administrator

Data adaugarii: 12 februarie 2018