Galerie:
lun - Dum: 10:00 - 22:00
Auchan:
lun - Dum: 08:00 - 22:00

Regulament

Regulamentul oficial al Tombolei “FUN&FRESH”
organizat in Militari Shopping, Bucureşti

Tombola „FUN&FRESH” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Tombola.
I. Organizator
Organizatorul tombolei este SC LAND DEVELOPMENT PROIECT SRL, o societate constituita conform legilor din Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5336/2001, Cod Unic de Inregistrare RO13923725, avand sediul social in Bd Iuliu Maniu 560A, Auchan Mall, etaj 1, sector 6, Bucuresti, Romania, avand contul bancar nr IBAN RO20CITI 0000 0007 2458 1005, deschis la Citibank Europe, sucursala Romania, reprezentata legal de dl. Asi Kahana, in calitate de Administrator.
II. Locul si durata Tombolei
1. Tombola va fi organizata in galeria Militari Shopping, din Bd Iuliu Maniu 560A, sector 6 ,Bucuresti, in perioada 30 noiembrie – 21 decembrie 2017.
2. Participantii se pot inscrie prin completarea corecta si completa a talonului de participare din carnetelul FUN&FRESH si introducerea acestui talon in urna prezenta la infodesk, zilnic intre 12:00 si 20:00, pe perioada 30 noiembrie – 20 decembrie 2017.
III. Premiile
1. Cele 23 de premii ce pot fi castigate sunt:

1.1. Premiile Speciale: 4 premii ce constau fiecare in cate un card cadou Militari Shopping incarcat cu 500 Lei(tva inclus) provenite de la SC Erka Synergy Communication SRL
1.2. Premiile FUN&FRESH: 10 premii ce constau in carduri cadou Militari Shopping incarcate cu 100 Lei(tva inclus) fiecare provenite de la SC Erka Synergy Communication SRL, 5 premii ce constau in carduri cadou C&A incarcate cu 100 Lei(tva inclus) fiecare, 4 premii ce constau in bonuri valorice Hervis in valoare de 100 Lei(tva inclus) fiecare
2. Valoarea totala a premiilor: 3.900 Lei (tva inclus)
IV. Conditii de participare
Tombola se adreseaza persoanelor fizice, cu varsta minim 18 ani, cu domiciliul/resedinta in Romania, ce accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
1. Pentru a se inscrie la tombola, participantii trebuie sa incarce un card cadou; modalitatea este descrisa la Cap V, din prezentul regulament.
2. Nu pot participa la acesta Tombola angajatii, asociatii/actionarii, administratorii societatii Atrium Romania Real Estate Management SRL, ai societatii Land Development Proiect SRL care administreaza centrul comercial Militari Shopping si ai societatii Erka Synergy Communication SRL sau orice rude de gradul intai si doi ale acestora.
3. Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia sau materialele filmate cu participantii si castigatorii Tombolei.
4. In cazul in care un castigator va fi o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui sau reprezentantului legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii date cu incuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea incapabilului la prezenta Tombola.
V. Modul de desfasurare al Tombolei „FUN&FRESH”
1. In perioada 30 noiembrie – 21 decembrie 2017, la infodesk, interval orar intre orele 12:00 – 20:00, persoanelor care incarca un card cadou Militari Shopping in valoare de minim 50 lei, li se va oferi un carnetel FUN&FRESH, in limita a 300 bucati. Acest carnetel contine un talon de tombola pe care participantii il pot completa cu datele personale si lasa in urna campaniei prezenta la infodesk pentru a fi inscrisi la tombola. Participantii trebuie sa lase in urna doar talonul detasabil, nu intreg carnetelul.
2. Taloanele se pot depune in urna pana pe 20 decembrie 2017, ora 13:00.
3. Participantii care au depus in urna talonul inainte de 9 decembrie ora 13:00 au sansa sa castige PREMIILE SPECIALE daca sunt prezenti la evenimentul FUN&FRESH din noul food court Militari Shopping, din data de 9 decembrie 2017, intre orele 13:00 si 15:00, cand va avea loc extragerea celor 4 castigatori ai premiilor speciale.
4. Participantii care au depus talonul in urna, dar nu au fost prezenti in data de 9 decembrie intre orele 13:00 si 15:00 la extragere, nu vor putea fi desemnati castigatori, astfel se va extrage un alt participant si asa mai departe pana cand vor fi extrasi cei 4 castigatori prezenti la eveniment.
5. Toate taloanele extrase, indiferent daca sunt castgatoare sau nu, vor fi introduse inapoi in urna pentru sansa la tombola din data de 21 decembrie 2017.
6. In data de 21 decembrie 2017 se va efectua extragerea finala pentru PREMIILE FUN&FRESH. Vor fi extrasi 19 castigatori si 5 participanti-rezerva.
7. Toate persoanele se vor inscrie in tombola, completand datele complet si corect in talonul de inscriere. Taloanele care nu au toate datele completate corect si complet nu pot fi considerate participante si deci nici castigatoare in cazul extragerii unui talon completat necorespunzator.
8. O persoana se poate inscrie la tombola ori de cate ori doreste in perioada campaniei, cu fiecare card cadou incarcat in valoare de minim 50 lei, in limita a 300 de taloane participante la tombola.
9. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
10. In cazul extragerii din 21 decembrie 2017, daca un castigator nu raspunde la datele furnizate in formularul de inscriere (numar telefon, e-mail) in maxim 2 zile, ori acestea sunt eronate, organizatorii vor acorda premiul altui participant-rezerva, extras ulterior.
11. Toate premiile trebuie ridicate de castigatori cel tarziu pana la data de 30 decembrie 2017, ora 20:00.
12. Prin inscrierea la Tombola, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la Tombola implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
13. Organizatorii isi rezerva dreptul de a retrage un premiu acordat in cazul in care exista suspiciunea de frauda a regulamentului.
14. Premiul neacordat, indiferent de motiv, va ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a-l folosi in promotiile urmatoare.

VI. Responsabilitate
1. Organizatorul Tombolei nu va avea nici o raspundere derivand din si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra datelor inscrise de participanti in Tombola.
2. Prezentul Regulament reprezinta un set de conditii minimale pe care participantii la tombola trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Participantii la acesta Tombola se angajeaza sa respecte regulile din prezentul Regulament.
3. De asemenea, prin inscrierea la Tombola, participantii declara ca au luat cunostinta de continutul prezentului regulament si sunt de acord cu acesta. Regulamentul va fi disponibil in centrul comercial Militari Shopping, pe website-ul: http://www.militari-shopping.ro/ , pe www.facebook.com/militarishopping/ si la birourile administrative Militari Shopping.
VII. Protectia datelor personale
1. Participarea la Tombola implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate in baza de date a Organizatorului in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.
2. Organizatorul este autorizat drept operator de date cu caracter personal conform autorizatiei numarul 11129 emisa de catre ANSPDCP si se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
3. Participantilor la Tombola le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Land Development Proiect SRL, Bd. Iuliu Maniu, nr 560A, sector 6, Bucuresti, Romania:
a. dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
b. dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
i. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
ii. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
iii. notificarea catreterte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
c. dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
4. In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
5. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.
6. Prin participarea la Tombola, participantii sunt de acord ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa fie facute publice de catre Organizator pe termen nedeterminat. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta promotie nu va fi de natura a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului.
VIII. Dispozitii finale
1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
2. Prin inscrierea la Tombola, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
3. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
4. In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea concursului sau a campaniei.
5. Regulamentul de participare/desfasurare al Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in incinta galeriei comerciale Militari Shopping, din B-dul Iuliu Maniu nr. 560A, sector 6, RO-061129, pe website- ul: http://www.militari-shopping.ro/ , pe www.facebook.com/militarishopping/ si la birourile administrative Militari Shopping.
6. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
7. Prezentul regulament este guvernat de legile materiale si procedurale din Romania. Orice dispute sau neintelegeri legate de prezentul vor fi solutionate amiabil. In cazul in care o solutie amiabila nu este agreata intr-un interval de timp rezonabil, vor deveni competente instantele de judecata.
8. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

SC LAND DEVELOPMENT PROIECT SRL
Asi Kahana
Administrator