REGULAMENT SI CONDITII DE PARTICIPARE LA EVENIMENTUL „MiniGym” organizat la Militari Shopping în data de 30 septembrie 2023

Art. 1  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

Art. 1.1. Evenimentul „MiniGym (denumit in continuare „Eveniment”) este organizat de subscrisa MILITARI SHOPPING CENTRE S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 2, str. Barbu Vacarescu, nr. 201, etaj 11, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5336/2001, cod unic de inregistrare 13923725, in calitate de Organizator.

Art. 1.2. Regulamentul si conditiile de participare la Eveniment (denumite in continuare „Regulament”) se aplica tuturor categoriilor de participanti (artisti, vizitatori, public larg) ce participa la Eveniment (in mod colectiv dnumiti in continuare „Participanti”).

Art. 1.3. Regulamentul Evenimentului este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Evenimentului, prin afisarea acestuia pe site-ul www.militari-schopping.ro si la sediul Centrului Comercial Militari Shopping. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publicului in modalitatile anterior prevazute.

Art. 1.4. Regulamentul Evenimentului se completeaza cu Regulamentul de ordine interioara destinat vizitatorilor Centrului comercial Militari Shopping si cu Regulamentul de organizare si functionare a parcarii Centrului Comercial Militari Shopping, disponibile pe site-ul www.militari-shopping.ro si la sediul Centrului Comercial Militari Shopping.  

Art. 2 TIPUL DE EVENIMENT, PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE

Art. 2.1 Evenimentul „MiniGym” se desfasoara pe aleea pietonala exterioara a centrului Comercial Militari Shopping, in apropierea intrarii in zona de food court, in spatiul special delimitat in acest scop de Organizator.

Evenimentul consta in parcurgerea de catre participanti in cadrul MiniGym a unui traseu (mini bârnă, saltele pentru roata si rostogolire) prin invatarea elementelor specifice gimnasticii de baza sub coordonarea specialistilor de la Federatia Romana de Gimnastica

Art. 2.2 Evenimentul va avea urmatoarele reprezentatii:

 • 30 septembrie 2023: in intervalul 14:00 – 18:00, 5 serii a cate 35-40 de minute/serie

In situatia in care Organizatorul decide sa prelungeasca durata Evenimentului, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1 alin. 3.

Art. 3 ACCESUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA EVENIMENT

Art. 3.1 Accesul in cadrul Evenimentului se realizeaza prin punctele de acces de pe aleea pietonala din zona intrarii in food court, iar participarea este gratuita.

Art. 3.2 Accesul va fi permis in spatiul delimitat in acest scop numai in limita locurilor disponibile fara inscriere in prealabil, in ordinea sosirii.

In cazul in care numarul total maxim de participanti (copii) in spatiul delimitat in acest scop pentru o reprezentatie este atins, doritorii pot ramane pentru urmatoarea reprezentatie si isi pot pastra locul asteptand in proximitate.

In cazul in care numarul total maxim de participanti (copii) in spatiul delimitat in acest scop pentru o reprezentatie nu este atins, reprezentatia se poate desfasura si se mai pot alatura participanti pe parcurs.

In masura in care se vor ocupa toate locurile disponibile, Organizatorul va interzice intrarea altor spectatori (copii).

Art. 3.3. Evenimentul este destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 4 si 12 ani. Cu toate acestea, pot participa si copiii cu varsta de peste 12 ani, insa prioritate la accesul in spatiul delimitat vor avea copiii cu varsta cuprinsa in intervalul mentionat anterior.

Art. 3.4. Toti copiii care participa la Eveniment trebuie insotiti de adulti pe toata durata Evenimentului. Copiii vor intra in spatiul special delimitat si amenajat pentru Eveniment, in ordinea sosirii, iar adultii care ii insotesc vor ramane la marginea spatiului delimitat, pe toata durata Evenimentului.

Art. 3.5. Este interzis ca adultii care ii insotesc pe copii sa paraseasca perimetrul Evenimentului si sa lase copiii nesupravegheati pe durata Evenimentului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru faptele savarsite de copiii care participa la Eveniment ori pentru orice incidente sau accidente suferite de acestia, de orice natura si in orice loc din incinta Evenimentului, ca urmare a nesupravegherii/ a supravegherii necorespunzatoare a acestora de catre adultul care ii insoteste, in sarcina Organizatorului neexistand o obligatie legala de supraveghere a minorilor.

Art. 4 PAZA IN CENTRUL COMERCIAL

Art. 4.1 Centrul Comercial beneficiaza de servicii de paza, astfel incat Organizatorul asigura paza generala a spatiilor Centrului Comercial Militari Shopping in cadrul programului zilnic. Toti Participantii accepta sa participe la Eveniment pe propria raspundere, avand cunostinta de faptul ca serviciile de paza nu pot fi asigurate in mod special pentru spatiul in care se desfasoara Evenimentul, pe durata de desfasurare a acestuia. Prin urmare, Organizatorul nu este responsabil de niciun prejudiciu cauzat bunurilor sau echipamentelor Participantilor sau produselor expuse/ aduse/ lasate in spatiul in care se desfasoara Evenimentul (inclusiv in ceea ce priveste recuzita echipei furnizorului).

Art. 4.2 In cazul furtului sau a distrugerii/deteriorarii vreunui bun apartinand oricaruia dintre Participanti, Participantul respectiv va efectua demersurile necesare pentru a anunta autoritatile competente, Organizatorul neavand nicio obligatie in acest sens si neavand nicio responsabilitate de a despagubi ori de a suporta in orice alt mod pierderea suferita de respectivul Participant.

Art. 5 SANATATE SI SECURITATE. SITUATII DE URGENTA

Art. 5.1 Fiecare furnizor va fi pe deplin raspunzator in ceea ce priveste toate aspectele privind angajarea, instruirea, inclusiv in ceea ce priveste aspectele de protectie si securitate impotriva incendiilor, supervizarea, compensarea, beneficiile, plata impozitelor si a contributiilor sociale, promovarea si concedierea angajatilor, in legatura cu Evenimentul, daca este cazul. Pentru evitarea oricaror dubii, se clarifica faptul ca fiecare furnizor va detine in exclusivitate autoritatea, controlul asupra, precum si raspunderea cu privire la oricare asemenea persoane.

In acest sens, fiecare furnizor garanteaza ca personalul propriu desemnat pentru executarea serviciilor (potrivit contractului incheiat cu Organizatorul) este instruit pe linie de protectia, securitatea, siguranta si sanatatea muncii si este asigurat pentru accidente de munca, in conformitate cu legea aplicabila. In cazul in care pe parcursul derularii contractului intervin incidente sau accidente de munca privind personalul furnizorului respectiv, acesta va raspunde direct in calitate de angajator, Organizatorul fiind exonerat de orice raspundere sau responsabilitati cu privire la personalul furnizorului respectiv.

Art. 5.2 Fiecare furnizor confirma indeplinirea urmatoarelor obligatii in vederea participarii la Eveniment:

 1. Sa numeasca o persoana responsabila privind securitatea si sanatatea in munca si sa comunice numele acesteia Organizatorului; responsabilul SSM va efectua instruirea angajatilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca;
 2. Sa se asigure ca personalul sau este calificat si instruit;
 3. Sa asigure toate conditiile de munca pentru evitarea accidentelor si imbolnavirilor profesionale pentru personalul propriu; orice accident de munca in care este implicat personalul furnizorului va fi comunicat imediat Organizatorului si organelor abilitate prin lege;
 4. Sa efectueze instruirea periodica pe probleme de securitate si sanatate in munca.

Art. 5.3 Fiecare furnizor are urmatoarele obligatii principale privind Situatiile de urgenta:

 1. Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor aplicabile in Centrul comercial;
 2. Sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara si sa obtina autorizatiile necesare;
 3. Sa nu efectueze modificari neautorizate la standurile/spatiul pus la dispozitie de Organizator;
 4. Sa comunice, imediat dupa constatare, orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de aceasta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor.
 5. Sa obtina permise de lucru cu foc deschis de la organele competente in conditiile legii, daca este cazul;
 6. Sa respecte legislatia privind depozitarea produselor si substantelor cu risc de incendiu/explozie;
 7. Orice daune provocate de incendii cad in sarcina exclusiva a celui ce le-a provocat.

Art. 5.4. Toti Participantii sunt obligati sa respecte regulile privind protectia contra incendiilor si panicii in unitatile/locurile accesibile publicului (PSI/ISU) si in general sa adopte toate masurile de protectie necesare sanitare, de securitate, de disciplina a muncii si in general a legislatiei in vigoare, inclusiv prevederile Regulamentului Intern al Centrului Comercial.

Art. 5.5. Toti Participantii sunt obligati sa actioneze pentru prevenirea producerii de incendii sau alte evenimente, sa anunte de indata Organizatorul si organele competente asupra iminentei sau producerii unor astfel de evenimente, si sa respecte legislatia de prevenire a incendiilor si legislatia de prevenire a accidentelor de lucru.

Art. 5.6. Toti Participantii sunt obligati sa nu desfasoare niciun fel de actiuni care sa puna in pericol viata sau integritatea corporala a publicului si a clientilor din Centrul comercial si isi asuma intreaga responsabilitate pentru eventualele accidente sau orice prejudicii ce vor rezulta in urma actiunilor lor.

Art. 5.7.  Fiecare furnizor se obliga sa-si asume si sa suporte intreaga raspundere pentru eventualele daune/ accidente cauzate proprietatii sau persoanelor ca urmare a desfasurarii Evenimentului pe care il sustine, Organizatorul fiind pe deplin exonerat de orice raspundere cu privire la orice fel de prejudicii / daune care s-ar putea produce pe parcursul desfasurarii Evenimentului.

Art. 5.8. Fumatul in cadrul Evenimentului este strict interzis, fiind posibil numai in zonele exterioare special amenajate.

Este interzis accesul persoanelor care detin asupra lor droguri, stupefiante, materiale sau substante toxice, explozive, inflamabile, iritant-lacrimogene sau alte substante/materiale considerate a fi periculoase de legislatia in vigoare, precum si a persoanelor ce detin asupra lor orice fel de armament, munitii, obiecte contondente.

Art. 6 DESFASURAREA EVENIMENTULUI

Art. 6.1 In data de 30 septembrie 2023, va avea loc evenimentul “MiniGym” sustinut de echipa furnizorului mentionat in Anexa 1, conform urmatorului program:

 • 30 septembrie 2023: in intervalul 14:00 – 18:00, 5 serii a cate 35-40 de minute/serie

Art. 6.2 Furnizorul va aduce recuzita necesara ( logistica pentru reprezentatii etc.), iar Organizatorul va pune la dispozitie spatiul pentru reprezentatii si va delimita perimetrul in care va avea loc evenimentul.

Art. 6.3. Numarul total maxim de participanti (copii) in spatiul delimitat in acest scop este de 25 – 30 de copii de copii/serie.

Intrarea si iesirea din spatiul delimitat se va efectua gradual, rand cu rand, astfel incat sa nu se creeze aglomeratie.

Spectatorii (copii) vor ocupa locurile din spatiul delimitat in ordinea sosirii, , daca mai exista locuri disponibile, cat mai devreme posibil, fara a stationa, sau in cazul in care acest lucru nu este posibil, accesul se va efectua incepand cu randurile cele mai indepartate de intrare.

Recomandam ca participantii sa evite sa formeze cozi in interiorul zonei de Eveniment.

Participarea la Eveniment este permisa numai cu pastrarea locului individual in spatiul delimitat.

Dupa ce numarul maxim de participanti este atins, nu mai este permisa intrarea niciunei alte persoane, indiferent de momentul in care a sosit.

Iesirea se va efectua incepand cu randurile cele mai apropiate de iesire.

Art. 7 DISPOZITII FINALE

7.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide sistarea Evenimentului oricand inainte/sau in cursul desfasurarii acestuia. In aceasta situatie, Organizatorul nu are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume banesti sau plata vreunei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Evenimentului urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1 alin. 3.

7.2       Sesizari:

a. Cererea scrisa, expresa si motivata, a participantilor la Eveniment, in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la orice nereguli constatate in desfasurarea Evenimentului sau orice nerespectari ale Regulamentului, poate fi depusa oricand la Biroul de Administratie din cadrul Centrului Comercial pe Durata Evenimentului, insa nu mai tarziu de ora 17:00 a primei zile lucratoare dupa Evenimentul respectiv. Orice sesizare depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va mai fi luata in considerare. In cuprinsul sesizarii, participantii vor completa si datele de contact (i.e. adresa / email) unde raspunsul la sesizare trebuie expediat.

b. Solutionarea sesizarilor se va efectua in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea acestora. Raspunsul la sesizare va fi comunicat de catre Organizator, participantului, prin posta sau email, la adresa indicata in sesizarea depusa.

8.3. Participantii la Eveniment accepta sa se conformeze intocmai acestui Regulament, accesul acestora la Eveniment fiind permis doar in conditiile conformarii la regulile incluse in prezentul Regulament, fara limitari sau rezerve.

Organizatorul are dreptul de a interzice accesul la Eveniment si/sau de a conduce in afara Centrului Comercial Participantii care nu respecta prevederile prezentului Regulament. Participantii pot fi tinuti raspunzatori pentru daunele directe sau indirecte cauzate Centrului Comercial, proprietarului acestuia, angajatilor si colaboratorilor acestuia, precum si celorlalti Participanti la Eveniment ori vizitatori ai Centrului comercial.

8.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta de la sediul Organizatorului. Legea aplicabila este legea romana.

Redactat in 1 (unul) exemplar.

Organizator,

Militari Shopping Centre S.R.L

Prin George Marin

20.09.2023

ANEXA 1 – FURNIZORI SERVICII EVENIMENTE

Evenimentul „MiniGym este sustinut de:

S.C ERKA  SYNERGY COMMUNICATION S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr.220 C, Sector 6 , inregistratala Registrul Comertului sub nr. J40/14396/2004, cod fiscal RO 16742430, cont bancar nr. RO89RZBR0000060012703075, deschis la Raiffeisen Bank Romania, prin reprezentant legal Dna. Ruxandra Serban in calitate de Administrator, denumita in ceea ce urmeaz „ PRESTATOR”